XV Ogólnopolskie Prezentacje Miniatur Skrzypcowych, Sieradz 2016

Julianna Jendrzej, uczennica kl. III c.6 w klasie p. Katarzyny Cichońskiej zajęła I miejsce na XV Ogólnopolskich Prezentacjach Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu (12.03.2016).
Serdecznie gratulujemy!


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji