VIII Turniej Młodych Akordeonistów, Oleśnica 2016

Adam Jurczyk, uczeń kl. II c.6 w klasie p. Małgorzaty Kosargi-Bednarek zajął II miejsce na VIII Turnieju Młodych Akordeonistów w Oleśnicy (16.03.2016).
Serdecznie gratulujemy!


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji