Plan zajęć PSM

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć dostępnym w zakładce:

 

Szkoła Muzyczna/Plan zajęć

 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji