Przyjęcia MSMR 2016 (termin dodatkowy)

Lista uczniów przyjętych w dodatkowym terminie do MSMR na rok szkolny 2016/2017

 

 Lista przyjętych do MSMR


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji