Musica da camera: Adam Tomaszewski

Gwiazdą kolejnego koncertu z cyklu Musica da camera był znakomity pianista - Adam Tomaszewski. Koncert odbył się 21 maja 2017 w Auli PSM I st. w Oleśnie. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność wysłuchania utworów polskich kompozytorów, wielkich krzewicieli polskości w Europie (Fryderyk Chopin) oraz poza jej granicami (Ignacy Jan Padarewski). Artysta wykonał Sonatę b-moll i dwa Mazurki z op. 24 (g-moll i C-dur) F. Chopina oraz Chant d'amour i Krakowiaka fantastycznego I. J. Padarewskiego. Słowem o muzyce uzupełnił Marek Kunicki.

Adam Tomaszewski uczył się w klasie prof. Fabio Bidiniego w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie, a obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Janusza Olejniczaka. Pianista jest laureatem wielu konkursów, m.in berlińskiego konkursu pianistycznego (I nagroda) oraz ogólnoniemieckiego konkursu Jugend Musiziert. W 2010 roku debiutował jako solista w Koncercie fortepianowym Edwarda Griega w Filharmonii Berlińskiej, rok później w tejże FIlharmonii wykonał II Koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa. Jest stypendystą Europejskiego Forum Muzyki Polskiej w Berlinie.

 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji