Primus Inter Pares 2018

Primus Inter Pares jako koncert wieńczący dokonania konkursowe poszczególnych uczniów wpisał się w życie szkoły na dobre. W tym roku w trakcie jego trwania odbyła się jeszcze jedna znacząca uroczystość, a mianowicie rozdanie dyplomów laureatom I Szkolnego Przeglądu Solistów i Zespołów. Dzień 14 czerwca 2018r. stał się okazją do prawdziwego rozkoszowania się miłymi chwilami, lecz przede wszystkim do wysłuchania brzmienia wielorakich barw w wykonaniu ośmiorga adeptów, a wśród nich znaleźli się: Joanna Filak, Zuzanna Niesłony, Julianna Jendrzej, Dawid Stellmach, Julia Hober, Weronika Podzielny, Paweł Kaczmarczyk i Paulina Rudnik. Zwieńczeniem koncertu poprowadzonego i przygotowanego przez Katarzynę Cichońską był wesoły, młodzieńczy i żywiołowy występ Chóru PSM I stopnia pod kierunkiem Justyny Kunickiej.


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji