Dyrektor PSM I st. w Oleśnie

Z dniem 19 lipca 2019 nowym dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oleśnie zostaje pani Aleksandra Płatek.

Serdeczne gratulacje!


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji