Przegląd Duetów Skrzypcowych

Pierwsza edycja Przeglądu Duetów Skrzypcowych miała miejsce 16 kwietnia 2003 roku, wtedy był to Międzyszkolny Konkurs Duetów Skrzypcowych. Obecna nazwa zaistniała od 2008 roku, kiedy zmienił się również regulamin przesłuchań i forma ich przeprowadzania.

Cele konkursu to m.in. rozwijanie zdolności u uczniów klas skrzypiec od początku nauczania gry, rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych młodych muzyków, upowszechnianie gry w duecie, mierzenie jakości pracy i monitorowanie nauczania gry na skrzypcach, a także promocja miasta Olesna.

Idea gry duetowej zaszczepiana małym skrzypkom jest bardzo potrzebna. Kameralistyka to ten kierunek muzycznego wykonawstwa, który uczy każdego instrumentalistę wielowarstwowego słyszenia, uwrażliwia na artystyczne współistnienie, a co za tym idzie kształtuje umiejętność partnerskiego wykonawstwa. Gra w duecie skrzypcowym od najmłodszych lat, stymuluje rozwój małego muzyka. Dyrekcja PSM I st. w Oleśnie i Dyrektor Przeglądu mgr Katarzyna Cichońska są pewni, że ta najtrudniejsza, początkowa edukacja małego skrzypka może być asumptem dla jego pięknego i twórczego rozwoju w przyszłości.

W trakcie ubiegłych edycji poza przesłuchaniami odbyły się również koncerty z udziałem wybitnych polskich skrzypków zasiadających w Jury, a wśród nich znaleźli się prof. Krzysztof Jakowicz, prof. Sławomir Tomasik, prof. Roman Reiner i dr Jakub Jakowicz. Oprócz tego, ku wzbogaceniu atrakcyjności metodycznej w 2010 roku prof. S. Tomasik przeprowadził wykład pt. „ Praca nad dwudźwiękami w nauczaniu początkowym a gra w duecie”.Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji