Koncerty


Szkoła Muzyczna i Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej umożliwiają każdemu uczniowi rozwijanie osobowości i samorealizację na licznych popisach klasowych i koncertach, przez co staje się on współtwórcą życia kulturalnego.

Do najważniejszych imprez cyklicznych należą duże koncerty środowiskowe – niejednokrotnie w formie realizowanych z dużym rozmachem spektakli muzycznych, objęte rokrocznie patronatem medialnym przez TVP Opole, Radio Opole, Radio Plus, TVPowiatOleski, nto, Kulisy Powiatu, Telegraf Oleski i in.

 
 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji