Muzyka w kościele


Koncerty z cyklu Muzyka w Kościele – są okazją do prezentacji repertuaru klasycznego oraz sakralnego; czasami również z udziałem gości specjalnych, m.in. zespołu Gang Marcela, który wspólnie z uczniami oleskiej Szkoły Muzycznej i Studium wykonał Oratorium „Pokój i Dobro („czyli VIII wieków w duchu umiłowania człowieka i przyrody według wizji prekursora europejskiej ekologii – św. Franciszka z Asyżu”).


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji