O studium


Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej jest działającą przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Oleśnie placówką, która również kształci muzycznie wielokierunkowo. To nie tylko nauka gry na instrumencie czy śpiewu, ale również rozwijanie takich talentów jak: poczucie rytmu, umiejętność pracy w zespole, kształcenie słuchu, oraz pamięci muzycznej, czy zapoznanie z historią muzyki, stylami i największymi dziełami, tak w zakresie muzyki rozrywkowej jak i klasycznej. 


W Studium każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie, co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności, zwiększa komfort pracy i umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych każdego ucznia, przy czym nie ma limitów wiekowych – mogą kształcić się zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i osoby dorosłe. Każdy nauczyciel realizuje zatwierdzony autorski program nauczania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, prowadzących równolegle szeroką i wszechstronną działalność artystyczną. Poszczególne klasy objęte są ponadto opieką metodyczną przez znanych w kraju i za granicą muzyków: Elżbietę Zapendowską, Wojciecha Pilichowskiego, Tomasza Łosowskiego, Marka Raduli.

Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie, samokontrolę i systematyczność w pracy.

Nie ma też anonimowości, gdyż mała liczba uczniów w klasie pozwala każdemu nauczycielowi na prawidłowy kontakt z uczniem i wzajemne poznanie oraz bieżące informowanie rodziców o jego postępach w nauce.

Studium umożliwia każdemu uczniowi rozwijanie osobowości i samorealizację na licznych popisach klasowych i koncertach, przez co staje się on współtwórcą życia kulturalnego. Najlepsi reprezentują Studium i miasto na konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, niejednokrotnie stając się ich laureatami.

Sukcesy te nie byłyby możliwe, gdyby nie wysiłek uczniów i pedagogów oraz współpraca ze Szkołą Muzyczną, sprzyjająca dobrej atmosferze pracy.

dr Korneliusz Wiatr

Dyrektor MSMR

 

 

 

 

 

 

 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji