Nauka w Studium


Zajęcia
odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych – zajęcia grupowe wg planu, lekcje instrumentu wg ustaleń indywidualnych.

Nauka w Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej trwa minimum trzy lata. Realizowana jest w oparciu o autorskie programy nauczania w następujących działach: Instrumentalnym, Wokalnym oraz Przedszkolnym.

Studium przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz na uczelniach artystycznych.

W Studium nie ma limitów wiekowych, a rekrutacja adeptów sztuki muzycznej odbywa się co roku na początku czerwca. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne kandydata w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna.

Indywidualnie doradzamy wybór instrumentu, m.in.: gitarę (klasyczną, akustyczną, elektryczną, basową), zestaw perkusyjny, śpiew, fortepian klasyczny i rozrywkowy, keyboard, skrzypce, wiolonczelę, flet, klarnet, saksofon, trąbkę, puzon, waltornię i in.


Wpłat za naukę należy dokonywać do dnia 10-go każdego miesiąca w sekretariacie Studium lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie „Pro Musica Viva”

ul. Wielkie Przedmieście 33, 46-300 Olesno

numer rachunku: 73 8909 1032 2003 0000 2235 0001

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, instrument i miesiąc nauki


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji