Baza lokalowa

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oleśnie zlokalizowana jest  w zwartej zabudowie ul.Wielkie Przedmieście 33, pomiędzy Miejskim Domem Kultury a hotelem "Aleksandra".  Główną bazę lokalową stanowi budynek zbudowany w połowie XIX w. przylegający do MDK. W latach 1974-1982 budynek został gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby Szkoły. Elementem zasadniczo wpływającym na zakres i termin wykonania prac remontowo-adaptacyjnych było pozyskiwanie środków finansowych a także materiałów budowlanych i wykonawców - ukazujące  charakterystyczne cechy tego trudnego okresu  w naszym kraju. Bliskie sąsiedztwo MDK- prowadzącego w pewnym sensie działalność nieco zbliżoną do szkolnej, oraz wynikająca z tego sąsiedztwa i podjętych wówczas decyzji  możliwość korzystania z jego zaplecza lokalowego, źródła energii grzewczej, przyłącza energii elektrycznej itp.- dawało Szkole  możliwość egzystencji w początkach jej istnienia.

W pierwszych latach XXI stulecia do kluczowych zadań w zakresie utrzymania bazy lokalowej należały - wymiana pokrycia dachowego oraz  'palący' problem zakupywanej energii grzewczej. Po ich rozwązaniu głównie dzięki środkom Centrum Edukacji Artystycznej w latach 2004-2005, Szkoła pozyskała nowy dach oraz własną kotłownię gazową. Wobec rosnącej aktywności szkolnej stymulowanej potrzebami awansu zawodowego nauczycieli, coraz bardziej dotkliwie dawały się we znaki zarówno ciasnota szkolnej salki kameralnej  jak i brak odpowiednich pomieszczeń dla klasy perkusji,  rytmiki i tzw.ćwiczeniówek.  Rozbudowa budynku szkolnego - konieczna w tym przypadku, zrealizowana w latach 2008 - 2010 także ze środków MKiDzN przy wsparciu mecenatu miejscowego, dotkliwości te skutecznie wyeliminowała. Okoliczność 30-lecia Szkoły, czynne wsparcie inicjatyw jubileuszowych przedstawicieli lokalnego biznesu oraz samorządu gminy i powiatu, dopomogły w pozyskaniu z CEA środków na remont elewacji frontowej (z wymianą stolarki), a także obejścia wokół budynku.Żywa i owocna współpraca Szkoły i działającego przy jej boku Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej z władzami miasta oraz MDK, daje możliwość korzystania z zaplecza lokalowego MDK na potrzeby większych imprez  środowiskowych, co z powodzeniem rozwiązuje Szkole problem braku własnej sali koncertowej. Sala widowiskowa MDK z widownią na 400 miejsc siedzących, udostępniana jest na potrzeby organizowania  koncertów środowiskowych z udziałem znanych artystów, widowiska muzyczne, audycje dla szkół ogólnokształcących itp.

Aktualnie główną  bazę lokalową  Szkoły stanowią:

- sala kameralna z widownią na 100 miejsc siedzących - wielofunkcyjna (planowe zespołowe zajęcia dydaktyczne - orkiestra, chór - próby całości aparatu wykonawczego do widowisk muzycznych i koncertów środowiskowych, popisy międzyklasowe, przeglądy międzyszkolne, festiwale,warsztaty,uroczystości szkolne, zebrania,spotkania itp)

- sala lustrzana z widownią na ok.25 miejsc siedzących - wielofunkcyjna (zespołowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia z akompaniamentem, przesłuchania, popisy klasowe itp)

- 2 sale do grupowych zajęć dydaktycznych (przedmioty toretyczne, rytmika)

-14 sal do zajęć indywidualnych

- 4  sale do ćwiczeń.  

Jan Maliński - dyrektor szkoły

 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji