Historia PSM


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie……powstała z inicjatywy wizytatora opolskiego p. Piotra Świerca (zrealizowanej w latach 1974 – 81 w wyniku decyzji władz lokalnych) oraz dzięki staraniom p. Józefa Kozioła, dyrektora oleskiego Domu Kultury, kierującego także Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Oleśnie (z jego filiami w Praszce, Gorzowie Śl., Zębowicach i Starym Oleśnie).

Dużą rolę w pozyskiwaniu środków finansowych na remont budynku przeznaczonego na siedzibę szkoły odegrał p. Hubert Księżarek, ówczesny zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Wielkim zaangażowaniem i zdolnościami organizacyjnymi w tym przedsięwzięciu wykazał się p. Reinhart Mainka pracownik MDK odpowiedzialny za realizację prac remontowych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie została powołana Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 24 z dn. 30 lipca 1981 roku, jednak z uwagi na trwające jeszcze prace remontowe zajęcia dydaktyczne w pierwszym roku jej funkcjonowania odbywały się w pomieszczeniach MDK (oddanie do użytku obecnego budynku nastąpiło 22 lipca 1982 roku.).

Naukę w nowo otwartej szkole podjęło 30 uczniów w klasach pierwszej i drugiej cyklu sześcioletniego (dziecięcego) oraz pierwszej cyklu czteroletniego (młodzieżowego). Dyrektorem PSM w latach 1981 – 2002 był mgr Józef Kozioł. Od 2002 dyrektorem oleskiej Szkoły Muzycznej jest mgr Jan Maliński.

Przez cały okres istnienia Szkoła Muzyczna intensywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, organizując regularne koncerty (przede wszystkim Koncert Kolęd i Pastorałek, Koncert Gorących Serc, Koncert z okazji Święta Niepodległości oraz Jazzobranie), a także liczne popisy i in. Uczniowie szkoły z dużymi sukcesami biorą udział w przesłuchaniach międzyszkolnych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dużą wagę przywiązuje się do dydaktyki solowej, ogólnomuzycznej (udział w konkursach solfeżowych i in.) oraz muzykowania zespołowego (zespoły kameralne, big band, chór).

Wielu absolwentów kontynuuje edukację w średnich szkołach muzycznych i na Akademiach Muzycznych (często w wolnych chwilach zaglądając do oleskiej Szkoły Muzycznej…).

W 2003 roku założone zostało przy PSM Stowarzyszenie Pro Musica Viva, mające na celu wspieranie działalności Szkoły Muzycznej poprzez organizację imprez muzycznych i warsztatów, zapraszanie gwiazd estrady i in. 

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej, które swoją bogatą działalność dydaktyczną i organizacyjną wspólnie ze Szkołą Muzyczna wydatnie wpływa na życie kulturalne w regionie. 

 

Jan Maliński 

Dyrektor PSM I st w Oleśnie

 


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji