Nauka w PSM

 

Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych – zajęcia grupowe wg planu, lekcje instrumentu wg ustaleń indywidualnych. Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Główne cele szkoły to nauczanie gry na instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych, rozbudzanie zamiłowania do muzyki oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szczególną wagę szkoła przykłada do indywidualnego dostosowania programu nauki gry do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia. Szkoła przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (dawniej tzw. cykl dziecięcy) oraz czteroletnim (dawniej tzw. cykl młodzieżowy). Do cyklu sześcioletniego przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 - 8 lat, natomiast do cyklu czteroletniego: w wieku od 8 - 16 lat. Dzieci młodsze mogą podjąć naukę w Dziale Przedszkolnym Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej, młodzież starsza w Dziale Instrumentalnym bądź Wokalnym MSMR.

Rekrutacja młodych adeptów sztuki muzycznej odbywa się co roku na początku czerwca. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna. Indywidualnie doradzamy wybór instrumentu, m.in.: fortepian, skrzypce, gitarę, perkusję (wibrafon, ksylofon), flet, klarnet, saksofon, trąbkę, puzon i akordeon.


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji