Rada rodziców

Zgodnie z wolą zebranych rodziców w skład Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 weszli: 

Tomasz Respondek – przewodniczący 
Grażyna Szukała – z-ca przewodniczącego

Kinga Hęcińska – sekretarz

Beata Stróżyk, Katarzyna Mielczarek, Krystyna Rudnik, Krzysztof Kaliciak, Małgorzata Podzielny  – członkowie


Protea Sp. z o.o.

 Regulamin i zgłoszenie
  
 Informacje i karta zgłoszenia
9 Festiwal Muzykujących PrzedszkolakówV Festiwal Kameralnych Zespołów Akordeonowych

Koncert Chóru w Szkocji